Zdroje a pandemie – interaktivní dotazník


Byla spuštěna webová stránka aktivity Etika rozdělování nedostatkových statků v krizových situacích, která se věnuje výzkumu názorů širší veřejnosti v rámci problematiky ochranných respiračních pomůcek a morální intuice v oblasti selekce pacientů pro nemocniční intenzivní péči v mimořádných situacích spojených s šířením onemocnění COVID-19. Cílem aktivity není pouze sběr a porovnávání odpovědí získaných v interaktivním dotazníku, ale účastníci šetření si mohou porovnat některé své odpovědi s již nasbíranými výsledky a také navrhnout další otázky nebo se zapojit do interpretace dat.

Webová stránka aktivity: https://zdrojeapandemie.tul.cz