Kontakt


doc. RNDr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D.
koordinátorka výzkumného projektu a garantka tématu Od individua k instituci: psychosomatické zdraví, důvěra, péče
Filosofický ústav AV ČR
koubova@flu.cas.cz


Mgr. Vít Gvoždiak, Ph.D.
zástupce koordinátorky
Filosofický ústav AV ČR
gvozdiak@flu.cas.cz


doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
garantka tématu Participativní vědění v nejistém světě: expertíza, politika a veřejnost
Sociologický ústav AV ČR
tereza.stockelova@soc.cas.cz


Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.
garant tématu Komunikace v situacích krize: média, literatura, hudba a výtvarné umění ve veřejném prostoru
Ústav pro jazyk český AV ČR
kaderka@ujc.cas.cz


PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
garantka tématu Historické a transkulturní modely: identifikace, reprezentace a prožívání krizí v minulosti 
Filosofický ústav AV ČR
storchova_lucie@yahoo.com