Témata a aktivity 2022


Informace o aktivitách v roce 2021 najdete zde.


Etudy z archeologie moderní společnosti
Jan Hasil (Archeologický ústav)

Odolná společnost v udržitelném prostředí: Hledání odpovědí v životním stylu posledních lovců a sběračů střední Evropy
Katarína Kapustka (Archeologický ústav)

Resilience jako rada: Odolnost mezi modernitou a tradicí
Radim Červenka (Etnologický ústav)

Zdravý selský rozum v čase globálních výzev
Přemysl Mácha – Michal Pavlásek (Etnologický ústav)

Demokracie a populismus
Michael Hauser (Filosofický ústav)

Art and Ethics Workshop
Tomáš Koblížek (Filosofický ústav)

Resilience z pohledu imunity: Hranice imunity a mechanismy tolerance nemoci
Martin Zach (Filosofický ústav)
– konference proběhne 24.–25. 10. 2022

Central European Historical Game Studies Workshop, Prague 2022
Jan Kremer (Filosofický ústav)

Podcast Sylva sylvarum a filmová esej
Vít Gvoždiak / Petr Šourek (Filosofický ústav)

Odolné Ralsko 1
Martin Nitsche (Filosofický ústav)

Vědecká gramotnost pro 21. století
Jan Maršálek (Filosofický ústav)

Politiky společenské rezilience – strategie sociální změny
Alice Koubová (Filosofický ústav)

Konference Odolná společnost 2022
Alice Koubová / Vít Gvoždiak (Filosofický ústav)

První světová instituce pro obranu míru v měnícím se světě let 1920 – 1946, její úspěchy a neúspěchy.
Emil Voráček (Historický ústav)

Prožívání krizí v minulosti nebo krize v prožívání minulosti? Reflexe krizových události v pramenech dějin všedního dne v kontextu soudobých výzev.
Vojtěch Kessler (Historický ústav)

Festlichkeiten in Zeiten des Krieges. Öffentliche Zeremonien und Rituale in mitteleuropäischen Städten 1618 bis 1650 / Festivities in times of war. Public ceremonies and rituals in Central European cities from 1618 to 1650
Martin Holý (Historický ústav)

Raný novověk online: digitální podpora historického vzdělávání
Jiří Hrbek / Jan Květina (Historický ústav)

Reflexe krize moderního člověka u T. G. Masaryka
Lucie Merhautová (Masarykův ústav a Archiv)

International conference “Gendering Epistemologies of Central, Eastern and Southeastern Europe”
Jan Jakub Surman (Masarykův ústav a Archiv)

9/11 Legacies Project
Kevin L. Schwartz (Orientální ústav)
– webová stránka aktivity: https://911legacies.com

Koncepty identit v českém kulturním životě v době krize se zaměřením na (polo)soukromý prostor
Anja Bunzel (Ústav dějin umění)

Odsun – okupace – oživení / Stavební podoba Ralska v minulém století a současné perspektivy
Ludmila Hůrková (Ústav dějin umění)

Apokalypsa a apokalyptické myšlení ve středověku
Lenka Panušková (Ústav dějin umění)

Fotoalbum jako nástroj vizuální reprezentace společnosti ve vztahu ke krizovým obdobím: vytěsněné události a vyloučené komunity
Petra Trnková (Ústav dějin umění)

Čtení a budování odolnosti
Jiří Trávníček (Ústav pro českou literaturu)

Fikce vs. lež: literatura ve formování odolné společnosti
Ondřej Sládek (Ústav pro českou literaturu)

Vzdorné dopisy: rozhlasový seriál z protestní, polemické a prosebné korespondence Jakuba Demla
Daniela Iwashita (Ústav pro českou literaturu)

Naše někdejší krize – Stará slova v nových podmínkách 2
Matouš Jaluška (Ústav pro českou literaturu)

Všechno je jinak – konspirační teorie v kultuře
Lucie Antošíková (Ústav pro českou literaturu)

Odraz krize ve vyprávění nejstarší generace
Marta Šimečková (Ústav pro jazyk český)

Audiodeskripce v České republice: teorie a praxe
Petr Kaderka (Ústav pro jazyk český)

Mainstreaming Eco-Sustainability through CAS Activities (pilot 2022)
Zuzana Harmáčková / Julia Mildorfová Leventon (Ústav výzkumu globální změny)

Golf Vinoř – Citizen Science projekt (2022-2023)
David Stella (Ústav výzkumu globální změny)

Bílá místa v přístupu odolnosti vůči postupující změně klimatu
Zuzana Harmáčková (Ústav výzkumu globální změny)

Přispívá excelentní věda k odolnosti společnosti vůči krizím?
Kateřina Cidlinská (Psychologický ústav)