Témata a aktivity 2023

Aktivity v roce 2022.
Aktivity v roce 2021.


Archeologický ústav AV ČR Praha

Etudy z archeologie moderní společnosti
(Jan Hasil, Archeologický ústav AV ČR Praha)

Etnologický ústav AV ČR

Odolné Ralsko: Tradiční způsoby mitigace sucha v povodí Zábrdky a Malé Mohelky – možný zdroj aktuální resilience nebo zapomenuté kulturní dědictví?
(Jiří Woitsch, Etnologický ústav AV ČR)

Paměť zeměpisných jmen Ralska jako zdroj resilience regionu
(Přemysl Mácha, Etnologický ústav AV ČR)

Zdravý selský rozum v čase globálních výzev
(Přemysl Mácha, Etnologický ústav AV ČR)

Filosofický ústav AV ČR

Kvalitativní šetření societální resilience v ČR
(Alice Koubová, Filosofický ústav AV ČR)

Nahrané dějiny – Youtube kanál o historických digitálních hrách
(Jan Kremer, Filosofický ústav AV ČR)

Občanská společnost a resilience
(Vít Gvoždiak, Filosofický ústav AV ČR)

Odolné Ralsko 2
(Martin Nitsche, Filosofický ústav AV ČR)

Odolné Ralsko: Nová divočina 1
(Martin Nitsche, Filosofický ústav AV ČR)

Podcastová minisérie Odolná společnost
(Vít Gvoždiak, Filosofický ústav AV ČR)

Politiky společenské resilience
(Alice Koubová, Filosofický ústav AV ČR)

Příprava a pořádání konference European Society for Philosophy and Psychology 2023
(Tomáš Marvan, Filosofický ústav AV ČR)

Resilience mezi kulturou a vědou
(Alice Koubová, Filosofický ústav AV ČR)

Resilience v biologii: filosofie vědy, věda a vědní komunikace
(Martin Zach, Filosofický ústav AV ČR)

Resilience v biologii: interdisciplinární a mezinárodní konference
(Martin Zach, Filosofický ústav AV ČR)

Rezilience a ne-ideální filosofie jazyka / série workshopů
(Vít Gvoždiak, Filosofický ústav AV ČR)

Stopy v Odolném Ralsku
(Jan Frei, Filosofický ústav AV ČR)

Tvorba vzdělávacích lekcí (videí a metodických listů) k tématu odolné společnosti pro učitele občanské výchovy na středních školách
(Juraj Hvorecký, Filosofický ústav AV ČR)

Vědecká gramotnost pro společnost 21. století: Science Studies ve výuce přírodních věd
(Jan Maršálek, Filosofický ústav AV ČR)

Historický ústav AV ČR

Energetické krize a společnost ve střední Evropě 20. století. Politika, zájmy a energetika
(Emil Voráček, Historický ústav AV ČR)

Raný novověk online: digitální podpora v historickém vzdělávání
(Jan Květina – Jiří Hrbek, Historický ústav AV ČR)

Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Konference „Radical right in Europe and East Asia: Comparison and New Approaches in Research“ (Krajní pravice v Evropě a východní Asii: komparace a nové přístupy ve výzkumu)
(Jakub Drábik, Masarykův ústav a Archiv AV ČR)

Místa paměti české demokracie
(Jan Vondráček, Masarykův ústav a Archiv AV ČR)

Odolné Ralsko: Od panských lesů po místo demografického experimentu
(Martin Klement, Masarykův ústav a Archiv AV ČR)

Orientální ústav AV ČR

9/11 Legacies Project
(Kevin L. Schwartz, Orientální ústav AV ČR)

Resilient Society in Time of Ecological Crises
(Darmanto, Orientální ústav AV ČR)

Psychologický ústav AV ČR

Psychologie demokracie – Jde o život!
(Martina Klicperová, Psychologický ústav AV ČR)

Resilience&Leadership v akademickém prostředí
(Kateřina Machovcová, Psychologický ústav AV ČR)

Sociologický ústav AV ČR

Resilience a koheze v nenadálých událostech dneška
(Petr Kubala, Sociologický ústav AV ČR)

Strava pro planetární zdraví – rozvoj Mezioborové platformy pro studium výživy a metabolismu v sociálním a ekologickém kontextu (VÝSEK)
(Tereza Stockelová, Sociologický ústav AV ČR)

Ústav dějin umění AV ČR

Koncepty identit v českém kulturním životě v době krize se zaměřením na (polo)soukromý prostor
(Anja Bunzel, Ústav dějin umění AV ČR)

Odsun-okupace-oživení / Stavební podoba Ralska v minulém století a současné perspektivy
(Ludmila Hůrková, Ústav dějin umění AV ČR)

Ústav pro českou literaturu AV ČR

Jak vyprávět klimatickou změnu / Jak vyprávět enviromentální žal
(Lucie Antošíková, Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Proč číst?
(Jiří Trávníček, Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Stará slova v nových podmínkách 3
(Matouš Jaluška, Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Vědecký exil a formování odolné společnosti: minulost a současnost
(Ondřej Sládek, Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Ústav pro jazyk český AV ČR

Krizové situace perspektivou nejstarších generací
Marta Šimečková, Ústav pro jazyk český AV ČR)

Praktiky audiodeskripce: terénní výzkum u tvůrců a cílových uživatelů
(Petr Kaderka, Ústav pro jazyk český AV ČR)

Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Golf Vinoř 2023
(David Stella, Ústav výzkumu globální změny AV ČR)