Chci, aby vaše názory byly slyšet…


Na online zasedání Akademického sněmu 23. března byli zvoleni noví členové Akademické a Vědecké rady AV ČR; vystoupil zde také Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu ČR, s prohlášením: „Chci, aby vaše názory byly slyšet, měly respekt a politici jim s pokorou naslouchali, a to třeba v souvislosti s programy Strategie AV21 Odolná společnost a Virologie, což jsou přesně ty oblasti, jimž se musíme věnovat.“

Celý text najdete na webu AV ČR.