Odolná společnost pro 21. století


Mezioborová platforma pro studium výživy a metabolismu v sociálním a ekologickém kontextu (VÝSEK)
Mezioborová platforma pro studium výživy a metabolismu v sociálním a ekologickém kontextu (VÝSEK)

Pozvánka na 1. setkání Mezioborové platformy pro studium výživy a metabolismu v sociálním a ekologickém kontextu (VÝSEK) které se uskuteční ve středu 7. prosince 2022 od 14 hodin ve Skautském institutu (Staroměstské nám. 1/4, Praha 1) Cílem setkání je představit nově ustavenou platformu, diskutovat její budoucí směřování a rozvinout spolupráci s dalšími odborníky a odbornicemi […]

V Praze se bude 21. – 23. listopadu debatovat o společenské odolnosti 
V Praze se bude 21. – 23. listopadu debatovat o společenské odolnosti 

Konference Facets of Resilience Podrobnější informace na webu konference se zaměřuje na téma sociální odolnosti a jeho různé vrstvy a praktické aplikace. Účastníci budou mít příležitost seznámit se s principy obecné teorie odolnosti, s různými oblastmi, pro které je téma odolnosti v současnosti relevantní, a s konkrétními postupy, které posilují sociální odolnost. Cílem tohoto třídenního setkání je vytvořit rámec pro podporu […]

Hledám kluka, který čte / Koko Comedy a čtenářská gramotnost
Hledám kluka, který čte / Koko Comedy a čtenářská gramotnost

V rámci aktivity Čtení a budování odolnosti (Jiřího Trávníčka / Ústav pro českou literaturu AV ČR) byl ve spolupráci s Koko Comedy připraven a zveřejněn nový spot. Celou sérii můžete sledovat zde.

previous arrow
next arrow

Odolná společnost pro 21. století je jedním z  výzkumných programů rámce Strategie AV21 Akademie věd, který usiluje o podporu výzkumu zaměřeného na problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost. Cílem programu je zkoumat a prakticky ověřovat systémové předpoklady, zdroje a nástroje společenské odolnosti vůči krizím různé povahy, především pak těm, kterým česká společnost v současnosti čelí nebo může čelit ve 21. století. Hlavním cílem programu je studovat na historických i aktuálních společenských jevech obecnější předpoklady individuální i společenské odolnosti vůči nečekaným událostem. [Přečtěte si více]

Aktivity programu se realizují ve čtyřech hlavních tematických blocích: 1. Od individua k instituci: psychosomatické zdraví, důvěra, péče, 2. Participativní vědění v nejistém světě: expertíza, politika a veřejnost, 3. Komunikace v situacích krize: média, literatura, hudba a výtvarné umění ve veřejném prostoru a 4. Historické a transkulturní modely: identifikace, reprezentace a prožívání krizí v minulosti . [více]