Mezioborová platforma pro studium výživy a metabolismu v sociálním a ekologickém kontextu (VÝSEK)


Pozvánka na 1. setkání Mezioborové platformy pro studium výživy a metabolismu v sociálním a ekologickém kontextu (VÝSEK) které se uskuteční ve středu 7. prosince 2022 od 14 hodin ve Skautském institutu (Staroměstské nám. 1/4, Praha 1)

Cílem setkání je představit nově ustavenou platformu, diskutovat její budoucí směřování a rozvinout spolupráci s dalšími odborníky a odbornicemi i širší zainteresovanou veřejností.

Program:

14-14:10 Představení koncepce a cílů platformy (Tereza Stöckelová)

14:10-14:30 Metabolismus, fyziologie a vývoj konceptu (Jan Gojda)

14:30-15:30 The Metabosphere: More-than-human mobilities and porosities zvaná přednáška Catherine Oliver, Lancaster University

15:30-15:50 Pauza na kávu

15:50-16:30 Představení a diskuze dosavadních výsledků spolupráce v rámci platformy: Výzkum veganského stravování (Anna Ouřadová, Varvara Borisova) Výzkum lidí žijících s IBD/IBS (Kateřina Kolářová)

16:30- 17:00 Krátké příspěvky přizvaných odborníků a odbornic pracujících na tématech výživy a metabolismu s ohledem na jejich sociální a ekologické kontexty

17:00-17:30 Plenární rozprava a budoucí spolupráci a směřování platformy

Jednacími jazyky setkání budou angličtina a čeština. Setkání proběhne bez tlumočení.

Zájem o účast potvrďte prosím nejpozději do 30. listopadu na email tereza.stockelova@soc.cas.cz. Mimo jiné nám to umožní neplýtvat jídlem.

Pozvánka (včetně abstraktů) v PDF

Popis cílů platformy v PDF

,