V Praze se bude 21. – 23. listopadu debatovat o společenské odolnosti 


Konference Facets of Resilience

Podrobnější informace na webu konference

se zaměřuje na téma sociální odolnosti a jeho různé vrstvy a praktické aplikace. Účastníci budou mít příležitost seznámit se s principy obecné teorie odolnosti, s různými oblastmi, pro které je téma odolnosti v současnosti relevantní, a s konkrétními postupy, které posilují sociální odolnost.

Cílem tohoto třídenního setkání je vytvořit rámec pro podporu politik založených na spolehlivých vědeckých poznatcích, které posilují sociální odolnost tváří v tvář nejzávažnějším výzvám, jež nás dnes postihují.

​​Konference se koná v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a odborná i laická veřejnost se jí může zúčastnit také prostřednictvím streamu na adrese:

21.11. https://www.youtube.com/watch?v=zeIJ9JQg0Iw

22.11.: https://www.youtube.com/watch?v=rtTvOdzAqFo

Konference, na níž vystoupí řada předních mezinárodních i národních akademiků a odborníků, kombinuje různé formáty interakce: přednášky, panelové diskuse, participativní workshopy, umělecké představení a otevřený prostor, přičemž se zaměřuje na následující oblasti:

– Odolnost demokracie

– Změny paradigmat v antropocénu

– Proměny komunit, organizací a norem

– Odolnost demokratických institucí

– Bezpečnost a odolnost: hybridní hrozby a kinetická válka

– Sociální soudržnost, péče a lidská práva

– Chudoba

– Odolnost a energie- Živá kultura jako nástroj sociální odolnost

,