Důvěrou ve vědecké poznání k odolnější společnosti

Na webu Věda výzkum si můžete přečíst článek Kateřiny Cidlinské, Kateřiny Machovcové a Blanky Nyklové Důvěrou ve vědecké poznání k odolnější společnosti, který reflektuje diskuzi / kulatý stůl se zástupci a zástupkyněmi vědecké obce a odborné veřejnosti (státní správy, veřejných institucí, zaměstnavatelů, médií) a který byl organizován v rámci programu Odolná společnost pro 21. století. Mezi hlavní témata patřily vztah mezi názorem a vědeckým poznáním, pluralitou obou, ale kontrolovatelností a transparentností druhého, a komunikace vědeckého poznání (komunikační vztahy mezi vědkyněmi a vědci na jedné straně a širší veřejností na straně druhé).