Konference Politika-zájmy-energetika. Energetické krize, bezpečnost a společnost ve střední Evropě 20. století / call for papers

14. – 15. 9. 2023
Kongresový sál Národního archivu (Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4)

Další podrobnosti a call for papers na webu Historického ústav AV ČR.

V roce 2023 uběhne 50 let od ropné krize 1973, která přinesla průmyslově vyspělým evropským státům, s odstupem a v návaznosti na hospodářské problémy SSSR pak i zemím středovýchodní Evropy v rámci sovětského bloku, poznání o zranitelnosti jejich ekonomického blahobytu a bezpečnosti, jakož i uvědomění si kritické závislosti na dodávkách energosurovin a klíčového významu dostupných a levných energií pro udržení sociální soudržnosti, bezpečnosti států a odolnosti společnosti. Oba společenské systémy reagovaly různě. Průmyslově vyspělý svět se dokázal vyrovnat s hlubokou energetickou krizí způsobenou vysokým zvýšením cen ropy, zatímco v sovětském bloku, paradoxně v důsledku „odloženého zvýšení cen“, došlo k prohloubení krizových stavů, které po půldruhé dekádě společně s dalšími faktory, polovičatými hospodářskými reformami, rostoucí nefunkčnosti systému, vedly ke kolapsu reálného socialismu. Obdobné potíže však příležitostně či dlouhodobě trápily jednotlivé státy Evropy rovněž v minulosti v závislosti na dobově používaných technologiích a dostupnosti základních zdrojů paliv a energií. Zároveň se však jed- nalo o příležitosti k vzájemné výpomoci a následně spolupráci a integraci při řešení těchto obtíží. Bylo tomu tak nehledě na vládnoucí politický systém.
Cílem konference je soustředit příspěvky o vývoji problematiky zajištění paliv a energií v průběhu 20. století na evropském kontinentu, zejména v jeho středu, a prozkoumat souvislosti energetiky, bezpečnosti, zájmů (podnikatelů, společnosti i států) a politiky v různých společenských systémech.