Badatelský seminář Sociologie a filosofie fyziky: konflikty, křivdy, usmíření

Badatelský seminář Sociologie a filosofie fyziky: konflikty, křivdy, usmíření bude probíhat s dvoutýdenní periodou od 23. 2. 2022 v zasedací místnosti FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, vždy od 14:30 do cca 17 hodin. Na organizaci semináře se podílejí: doc. Zdeněk Konopásek (CTS UK/AV ČR), dr. Jan Maršálek (FLÚ AV ČR), dr. Ondřej Švec (FF UK), dr. Lukáš Zámečník Hadwiger (FF UPOL).

Podrobnosti najdete na webu http://odolnaspolecnost.cz/vedeckagramotnost/.