Aktuality

Badatelský seminář II (podzim-zima 2022)

Badatelský seminář Sociologie a filosofie fyziky na přelomu 21. století: la détente probíhá od 6. 10. 2022 v zasedací místnosti FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, a to v zásadě s dvoutýdenní periodou vždy od 14:30 do cca 17 hodin. Na organizaci semináře se podílejí: doc. Zdeněk Konopásek (CTS UK/AV ČR), dr. Jan Maršálek (FLÚ AV ČR), dr. Lukáš Zámečník Hadwiger (FF UPOL).

Seminář je zařazen do výuky Ústavu filosofie a religionistiky FF UK (AFSV00396), účastní se jej však studentky a studenti různých fakult UK a akademičtí pracovníci různých oborových zaměření. V případě zájmu o účast kontaktujte prosím Jana Maršálka: marsalek@flu.cas.cz.

Badatelský seminář 2022

Badatelský seminář Sociologie a filosofie fyziky: konflikty, křivdy, usmíření probíhá s dvoutýdenní periodou od 23. 2. 2022 v zasedací místnosti FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, vždy od 14:30 do cca 17 hodin. Na organizaci semináře se podílejí: doc. Zdeněk Konopásek (CTS UK/AV ČR), dr. Jan Maršálek (FLÚ AV ČR), dr. Ondřej Švec (FF UK), dr. Lukáš Zámečník Hadwiger (FF UPOL).

Semináře se účastní studentky a studenti různých fakult UK a akademičtí pracovníci různých oborových zaměření. V případě zájmu o účast kontaktujte prosím Jana Maršálka: marsalek@flu.cas.cz.