Aktuality

Chystáme Badatelský seminář III:

„Sociologie a filosofie vědy francouzskou cestou necestou: Bruno Latour“

Probíhat bude pod záštitou Ústavu filosofie a religionistiky (FF UK) v letním semestr. Začátek již 16. 2.

Anotace semináře: Studium sociologických textů empiricky ukotvených ve fyzice a paralelní sledování jejich filosofických protějšků nás v minulém roce přivedlo ke zjištění, že předmětem sporu „nových“ sociologů vědy s filosofy (od 70. let 20. stol.) nebyla ani tak věda jako spíše její veřejný obraz. Když na samotném konci 70. let Francouz Bruno Latour vstupuje do v tu chvíli dominantně britského oboru, není pochyb o tom, že je mu kritický program sociologie vědeckého poznání blízký. To mu však nezabrání v provedení radikálního útoku na fundamentální konceptuální založení nové sociologie vědy, který nakonec zásadním způsobem otřese celou sociologickou tradicí. Dokáže filosofie vědy tohoto vnitřního sporu sociologů využít ve svůj prospěch?

Vyšel první díl (z chystaných 6) série textů věnovaných sociologii fyziky:

Jan Maršálek – Zdeněk Konopásek – Lukáš Hadwiger Zámečník (2022), „Kolik fyziky se vejde do vývěvy (a co všechno do fyziky)?“, Československý časopis pro fyziku 72, č. 6, 424-426.

Badatelský seminář II (podzim-zima 2022)

Badatelský seminář Sociologie a filosofie fyziky na přelomu 21. století: la détente probíhá od 6. 10. 2022 v zasedací místnosti FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, a to v zásadě s dvoutýdenní periodou vždy od 14:30 do cca 17 hodin. Na organizaci semináře se podílejí: doc. Zdeněk Konopásek (CTS UK/AV ČR), dr. Jan Maršálek (FLÚ AV ČR), dr. Lukáš Zámečník Hadwiger (FF UPOL).

Seminář je zařazen do výuky Ústavu filosofie a religionistiky FF UK (AFSV00396), účastní se jej však studentky a studenti různých fakult UK a akademičtí pracovníci různých oborových zaměření. V případě zájmu o účast kontaktujte prosím Jana Maršálka: marsalek@flu.cas.cz.

Badatelský seminář 2022

Badatelský seminář Sociologie a filosofie fyziky: konflikty, křivdy, usmíření probíhá s dvoutýdenní periodou od 23. 2. 2022 v zasedací místnosti FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, vždy od 14:30 do cca 17 hodin. Na organizaci semináře se podílejí: doc. Zdeněk Konopásek (CTS UK/AV ČR), dr. Jan Maršálek (FLÚ AV ČR), dr. Ondřej Švec (FF UK), dr. Lukáš Zámečník Hadwiger (FF UPOL).

Semináře se účastní studentky a studenti různých fakult UK a akademičtí pracovníci různých oborových zaměření. V případě zájmu o účast kontaktujte prosím Jana Maršálka: marsalek@flu.cas.cz.