Kulatý stůl Český vědecký exil a formování odolné společnosti

V úterý 13. června 2023 od 14.00 hod. (v zasedací místnosti děkanátu, Filozofická fakulta MU v Brně, Arna Nováka 1, budova C, 2. nadzemní podlaží) se uskuteční diskuze k tématu českého vědeckého exilu a formování odolné společnosti.

Diskutovat budou: prof. Petr Steiner (University of Pennsylvania), dr. Michal Přibáň (ÚČL AV ČR) a doc. David Drozd (FF MU).

Úvahy o tom, jak exulanti mohou přispět ke zvýšení odolnosti společnosti ve své původní vlasti, jsou v současnosti velmi aktuální. Mnoho zajímavých a inspirativních řešení můžeme nalézt v naší nedávné minulosti – v případě českého (nejen) vědeckého exilu. Lze se ptát, jaké měli čeští exulanti možnosti, jak podporovali své známé a některé skupiny v české společnosti? Jak mezi nimi probíhala komunikace? A které aktivity se ukázaly jako nejúčinnější?
Tyto a řadu dalších otázek (týkajících se např. aktivit L. Matějky, J. Veltruského, J. Škvoreckého, Z. Salivarové aj.) zodpoví účastníci kulatého stolu, který chce přispět k diskusi o podobách, možnostech a působení vědeckého exilu v Evropě od druhé poloviny 20. století do současnosti.

Poster ve formátu PDF.