Veřejné dílny Rozměry a podoby odolnosti

V dubnu, květnu a červnu proběhly tři pracovní díly programu, které se věnovaly různým aspektům odolnosti.

První dílna byla realizována 16. 4. 2021, věnovala se otázkám individiuální, společenské a environmentální odolnosti
Mluvčí: Anna Kárníková (Hnutí Duha), Anna Pospěch Durnová, Marek Blatný (Psychologický ústav AV ČR)

Druhá dílna byla realizována 12. 5. 2021, věnovala se otázkám odolnosti ve vztahu k technologií, modelování a filosofii vědy.
Mluvčí: Denisa Reshef Kera (Univerzita v Salamance), Tomáš Fürst (Univerzita Palackého v Olomouci), Martin Zach (Filosofický ústav AV ČR)

Třetí dílna byla realizována 9. 6. 2021, věnovala se otázkám sociálně-ekologické odolnosti.
Mluvčí: Radek Kubala (re-set), Václav Smolík (hospodář a opylař), Daniel Vondrouš (ředitel Zeleného kruhu, asociace ekologických organizací)

Pro zapojené řešitele a řešitelky jsou na vyžádání (gvozdiak@flu.cas.cz) k dispozici záznamy všech dílen.