12. Predikce a demokracie jsou lepší než fact-checking a cenzura


Abychom si takzvaně „kvůli pravdě“ nezavřeli demokratickou cestu k pravdě, musíme se i v krizi vyvarovat cenzury. John Symons se v rozhovoru s Petrem Šourkem pozastavuje nad tím, jak snadno eurokraté přijímají cenzuru a naivně věří ve svou schopnost rozpoznat vlastnosti pravdivých a lživých tvrzení. Stylem evropských byrokratů uvažují ve Spojených státech „lidé s notebooky“, kteří vedou nedemokratické instituce jako korporace nebo univerzity.

„Nejspíš se hned nestrefíme, trochu se v tom budeme motat, ale nakonec přece jen najdeme lepší řešení, když se budeme demokraticky dohadovat, než když budeme jenom poslouchat experty,“ říká filozof John Symons z Kansaské unniverzity: „Nechat se řídit Vědou je cesta do záhuby. Je to zároveň i eticky vadný postoj, protože věřit Vědě znamená zříci se odpovědnosti za vlastní rozhodnutí.“

Fact-checking se v USA nesetkal s úspěchem. Spíš než se lopotit s vyvracením minulých nepravd, musíme podle Johna Symonse mít odvahu k předpovědím.