3. Propaganda včera a dnes

Jak se šířila nacistická propaganda v předválečném Československu a jak vypadá propaganda dnes? Jak se do boje proti nacistické propagandě zapojovali umělci? Jakou roli v odolnosti vůči dezinformacím a konspiračním teoriím hraje pocit nedůvěry a odcizení vůči systému? Proč není komunikace lékem na všechno? Nejen o výstavách karikatur a hygieny a o projektu Sociologického ústavu AV ČR, Institutu SYRI a webu irozhlas.cz Společnost nedůvěry mluví socioložka Paulína Tabery a kunsthistorička Eva Skopalová.

Mluvčí: Paulína Tabery a Eva Skopalová
Moderace a námět: Magdaléna Trusinová
Sound design, střih a mix: Tomáš Tkáč