Mezinárodní konference The League of Nations: The First Global Peacekeeping Organization in the Changing World Interdependences and Reflexions


Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. spolu s Ústavem světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Národním archivem a Institut für Osteuropäische Geschichte Universität Wien (Institutem východoevropských dějin Vídeňské univerzity), pořádá ve dnech 3.-4. listopadu 2022 mezinárodní konferenci s tématem „The League of Nations: The First Global Peacekeeping Organization in the Changing World – Interdependencies and reflections“ (Společnost národů: První světová instituce pro obranu míru v měnícím se světě – Interdependence a reflexe). Konference se koná ve Vile Lanna (V Sadech 1, Praha 6).

Program a abstrakty

,