Konference Odolná společnost 2021

Datum: pondělí 28.6. od 10 hodin
Místo: Prostor 39 (Řehořova 33/39, Praha 3, 130 00)

Poster (PDF)

Neformální konference se bude věnovat kontextu a budoucím možnostem programu, především jeho plánům na rok 2022 a možným spolupracím.
Konference bude uvedena velmi stručnými prezentacemi garantů a garantek programu, nabídneme vám krátké prezentace hostů programu a dáme vám příležitost k prezentaci a promýšlení vašich možností zapojení.

Program

10.00 – 10.10

Úvodní slovo o programu – záměr setkání, přivítání hostů

10.10 – 10.15

Alice Koubová (Filosofický ústav AV ČR) – Kontexty odolnosti a architektura programu

10.15 – 10.25 

Tereza Stöckelová (Sociologický ústav AV ČR) – Metodologie odolnosti: Participativnost, pluralita a demokratizace vědění

10.25 – 10.30

Petr Kaderka (Ústav pro jazyk český AV ČR) – Zkoumání společenské odolnosti: systémový nebo praxeologický přístup?

10.30 – 10.35 

Vít Gvoždiak (Filosofický ústav AV ČR) – Odolnost a technologie

Přestávka s občerstvením

11.00 – 11.30

Zuzana Harmáčková (Ústav výzkumu globální změny AV ČR) – Vývoj a současné směřování konceptu sociálně-ekologická rezilience

11.30 – 11.55

Anna Kárníková (Hnutí Duha) – Klimavize

11.55 – 12.20

Eva Nováková (Ústav geoniky AV ČR) – Občanská věda

12.20 – 12.40

Veronika Černohous (Divadelní ústav) – Kultura jako faktor společenské odolnosti

Přestávka s občerstvením

13.30 – 14.00

Prezentace individuálních projektů a zájmů

14.00 – 15.00

Pracovní stoly – moderované i neformální formáty setkání účastníků nad tématy, či výstupy, kterým by se chtěli věnovat (kniha, občanská věda, monotematické číslo, veřejná laboratoř, grantový cíl, ekologie, kultura, komunikace, IT, historie).