Události a publikace

Události

Události 2022

[PŘEDNÁŠKA] Marina Novina (University of Zagreb), Towards the Science of Science – Importance of Philosophical, Psychological and Sociological Aspects of Science, 30. 3. 2022, místo konání: FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1.

Soon after the first attempts of the Vienna Circle to describe the logic of science, it became clear that a more complex approach would be needed to understand the nature of science, including those of its features that go beyond the principles of deductive logic. To understand the nature of science Derek J. de Solla Price considered it necessary to explore various aspects of science: philosophical, sociological, psychological, economic, historical, and political aspects. He called such an endeavour Science of Science. In this lecture, we provide an insight into the basic characteristics of Science of Science and its development. At the same time, based on examples from modern scientific practice, we consider it necessary to emphasize the importance of further development of research into psychological and sociological aspects of science. Namely, in addition to the philosophical aspects of science, understanding the psychological and sociological aspects of science is the foundation for understanding other aspects of science and for understanding the nature of science itself within the framework of Science of Science.

Události 2021

WORKSHOP Science Studies a středoškolská pedagogika fyziky proběhl ve dnech 13. a 14. září 2021 na půdě FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1.

Cílem dvoudílného workshopu Science Studies a středoškolská pedagogika fyziky bylo (1) analyzovat stávající literaturu Science Studies se zaměřením na fyziku a (2) posoudit, do jaké míry a v jaké podobě je žádoucí vstup Science Studies do středoškolské výuky. „Praktická“ část workshopu byla věnována konkrétním příkladům možného uplatnění přístupů a výsledků Science Studies ve výuce fyziky.

WORKSHOP Vědecká gramotnost jako občanská kompetence proběhl dne 30. září 2021 od 15 do 17:30 hod. ve FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1.

Význam pojmu „vědecká gramotnost“ není v odborné literatuře ustálený, jeho obsah je proměnlivý nejen v čase, ale také v závislosti na typech aktérů, kteří jeho prostřednictvím vstupují do diskusí o vědeckém vzdělávání. Cílem workshopu bylo představit a analyzovat různá pojetí „vědecké gramotnosti“, která jsou uplatňována na jedné straně v odborné literatuře a na straně druhé ve východiscích a praktikách konkrétních vzdělávacích politik. Zvláštní pozornost byla věnována propojení „vědecké gramotnosti“ s problematikou výkonu občanství, pracovní analýzu tohoto vztahu pro nás připravila Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.

Publikace

Jan Maršálek (2021), „Poznámky ke Strategii 2030+“, Československý časopis pro fyziku 71, 318, s. 4-5.