Řešitelé a spolupracovníci

Projekt usiluje o propojení odborníků základního sociálněvědního výzkumu s didaktiky a s pedagogy spolupracujících gymnázií. K přenosu principů a výsledků sociálněvědní reflexe vědy do vzdělávací oblasti tak má docházet nikoli v podobě volné výzvy k „převzetí“, nýbrž v podobě odborně připravené a experimentálně prověřené pedagogické praxe.

Mgr. Petr Kolář je učitelem fyziky v české sekci Gymnázia Jana Nerudy v Praze. Je doktorandem Katedry didaktiky fyziky MFF UK.

Doc. Zdeněk Konopásek, Ph.D. (Centrum pro teoretická studia, AV ČR/UK), sociolog vědy.

Ing. Jindřich Koubek, PhD. je učitelem fyziky francouzsko-české sekce Gymnázia Jana Nerudy v Praze.

Mgr. Jan Maršálek, PhD. (FLÚ AV ČR), je hlavním řešitelem projektu, je zodpovědný za jeho řízení a koordinaci řešitelského týmu. Zaměření: sociologie vědy, filosofie vědy.

Mgr. Ondřej Švec, PhD. (Ústav filosofie a religionistiky FF UK), filosof, je externím spolupracovníkem projektu.

Mgr. Lukáš Zámečník Hadwiger, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), filosof vědy.