Bibliografie

V této sekci najdete seznamy literatury spadající do Science Studies rozdělené dle oborů, tj. se zaměřením na fyziku, chemii či biologii. Takové dělení Science Studies není obvyklé, my však k němu přistupujeme s ohledem na spolupráci s didaktiky a pedagogy, kteří se oborově specializují.

Položky seznamů jsou řazeny chronologicky, jen v některých případech je dána přednost kritériu souvislosti (přímé reakce na určitý text jsou tak řazeny za komentovaným textem) .

Jednotlivé oborové bibliografie postupně doplňujeme, konečným cílem je poskytnout úplný soupis příslušné literatury.